ELÄKEIKÄÄ NOSTAMALLA VIENTITEOLLISUUS NOUSUUN?

Julkaistu 24.09.2015 - 1754 päivää sitten

Ehdotukseni on linjassa hallituksen edustaman ideologian, talouspolitiikan ja arvovalintojen kanssa

Kuluvalla viikolla radiossa kerrottiin suomalaisten elinajanodotteesta ja eliniästä. Tilastokeskuksen sivuilla olevasta tutkimuksesta käy ilmi, että naiset elävät keskimäärin viisi vuotta miehiä pidempään. Vuosina 1975-77 syntyneistä naisista noin joka viides elää todennäköisesti 100-vuotiaaksi, miehistä joka viides vähintään 95-vuotiaaksi. Tämä tulisi ottaa huomioon työeläke- ja työelämäuudistuksissa.

Vientiteollisuuden ongelmien ratkaisuksi hallitus on esittänyt tuntuvia leikkauksia palkansaajien vuosilomiin sekä ylityö- ja sunnuntaikorvauksiin. Hallitus antoi ammattiliitoille mahdollisuuden esittää vaihtoehtoinen ratkaisu leikkauksille – takaraja on tulevana maanantaina 28.9. SAK esitti ratkaisuksi palkkamalttia vuodelle 2017 ja että vientialat saavat määritellä palkankorotukset vuonna 2018. Vastaus ei tyydytä hallitusta, Suomen Pankin pääjohtajaa kuin EK:takaan. Hallitus tulee käyttämään pakottavaa lainsäädäntöä saadakseen esittämänsä uudistukset läpi. Leikkauksista kärsii eniten matalapalkkaiset ja naisvaltaiset alat. Esitetyt toimet heikentävät työmarkkinoilla sekä naisten asemaa että tulotasoa.

Jotta leikkauksien vaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi naisia ja naisvaltaisia aloja kohtaan, ehdotan että menetykset korvataan naisille tavalla, joka pidentäisi heidän työuraansa, lisäisi tasa-arvoa, parantaisi palkkatasoa ja korottaisi työeläkkeitä. Ehdotukseni on linjassa hallituksen edustaman ideologian, talouspolitiikan ja arvovalintojen kanssa. Kun ottaa huomioon naisten miehiä pidemmän eliniän, lyhyemmän työuran, miehiä huonomman palkkatason ja matalammat työeläkkeet, on perusteltua ehdottaa, että naisten eläkeikää nostetaan muutamalla vuodella miesten eläkeikää korkeammaksi. Tämä olisi win-win -tilanne kaikille osapuolille?

Arvon valtioneuvosto – ehdotukseni vetää absurdiuksessaan vertoja sille, mitä te suunnittelette vientiteollisuuden kilpailykyvyn nimissä palkansaajille tehtävän. Hävetkää.

Teemu Häyrinen