EUTANASIAN PUOLESTA

Julkaistu 08.04.2013 - 2653 päivää sitten

Ihmisen kuuluu saada päättää omasta elämästään

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) on ottanut kantaa HS (7.4.2013) eutanasian laillistamista vastaan. Artikkelista käy ilmi, että lähes 80% kansasta kannattaa armokuoleman sallimista. Olen aiemmin ollut asiasta yhteydessä Päivi Räsäseen sähköpostin välityksellä ja saanut häneltä saman vastauksen kuin lehdestä voimme lukea. Hän ei ole valmis antamaan kärsivälle ja kuolevalle ihmiselle oikeutta päättää oman elämänsä viimeisistä hetkistä. Tässä rikotaan kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin kirjattua säädöstä oikeudesta elämään, eikä ajatella omaisille koituvaa tuskaa läheisen poismenon pitkittymisen takia. Näissä asiakirjoissa säädös tulkitaan niin, että ihmisellä itsellään on oikeus päättää milloin hän kokee kärsimyksensä liian suureksi. Tässä asiassa laki takaa paremmat lähtökohdat ihmisten sijaan eläimille. Suomen lainsäädäntö paikoin jopa velvoittaa eläimen surmaamiseen kärsimyksen lopettamiseksi. Sairastunut tai loukkaantunut eläin on monelle perheenjäsen, jonka kärsimyksiä ei kukaan tunnollinen omistaja tahdo nähdä pidempään kuin on pakko.

Kuuluuko kärsimysten kokeminen ja niiden vierestä katsominen inhimillisyyteen?

Räsäsen mielestä ihmiselle annettava vahva kipulääkitys ja loppuvaiheen nukuttaminen on ainut oikea ratkaisu. Mielestäni puhutaan puhtaasti kidutuksesta. Kristillisten kannatus kuntavaaleissa 2012 koko maassa oli 93 257 ääntä eli 3,7% kaikista annetuista äänistä. Kerroin tämän asian sähköpostissa Räsäselle ja ihmettelin lukujen valossa hänen mandaattiaan eutanasian laillistamisen vastustamisessa. Miten ministeri, jolla on takanaan hyvin pienen vähemmistön tuki, voi olla päättämässä koko kansaa koskevissa asioissa – asioissa, joissa suurin osa kansasta on täysin eri mieltä hänen kanssaan?

Vihreiden lähtökohta on, että ihmisen kuuluu saada päättää omasta elämästään niin kauan, kun ei aiheuta sillä haittaa tai kärsimystä muille ihmisille. Kanta on siis ilmeisen ristiriidassa kristillisten ajattelun kanssa. Vihreät ajavat kirkon ja politiikan eriyttämistä toisistaan. Ei ole mielestäni oikein, että näin tärkeissä asioissa päättäjille annetaan mahdollisuus sekoittaa päätöksentekoon oma uskonnollinen vakaumus. En kuulu kirkkoon, enkä ole raamattua lukenut. En silti jaksa uskoa, että sielläkään perusajatus on ihmisen kärsimyksen salliminen, vaikka kristillisten esikuva kenties aikoinaan ristillä kärsikin.

Asioista päätettäessä tulisi päätöksien vaikutuksien laajuuden olla suhteessa kansan päättäjille antamaan mandaattiin, näin ei ole tapahtumassa eutanasia-asiassa.

(Photo by Gabriele Rodriquez)

Teemu Häyrinen