JORMA RATIALLE DEMOKRATIASTA JA ALEKSISTA

Julkaistu 07.12.2014 - 2045 päivää sitten

Kokoomuksessa halua lipsua sovitusta

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Jorma Ratia on kirjoituksessaan suivaantunut siitä, ettei Lahdessa toteudu demokratia sellaisena kuin hän haluaisi. Hän arvostelee kärkkäästi demareita ryhmäkurin noudattamisesta ja demokratiavajeesta, kun Aleksanterinkadun yksisuuntaisuudesta äänestettiin. Ratia muistuttaa ryhmänsä pelaavan samoilla säännöillä, mutta kaataa surutta samanlaisesta käsien sitomisesta lokaa demarien niskaan. Taitaa pata kattilaa soimata?

Kaupungin toimintaa ohjaamaan luotiin valtuuston hyväksymä strategia. Se on kaupunkikonsernin keskeinen johtamisen väline, yhteinen tahdonilmaus tavoiteltavasta tulevaisuudesta. Strategia sitoo yksittäiset päätökset ja toimenpiteet osaksi pitkän aikavälin kehittämistä. Sen luominen on koostunut valtuustoseminaareista sekä johtoryhmässä, strategiatiimissä ja toimialoilla tehdystä työstä, joten työhön on käytetty runsaasti resursseja. Asiakirjan tueksi tavoitteiden toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset on selvitetty. Strategia on kokoomusryhmän yksimielisesti hyväksymä: siinä ydinkeskusta toteutetaan laajana kävelykeskustana, liikennejärjestelyissä etusijan saa jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne, rajaten samalla kadunvarsipysäköintiä.

Kaupunginhallitus ehdotti viime vuonna yleissuunnitelmaan muutosta Aleksin yhdensuuntaistamiseksi. Tämä kompromissi tyydytti suurinta osaa ryhmistä, myös vihreitä. Asia kääntyi päälaelleen kun tekninen lautakunta päätti Aleksanterinkadun kaksisuuntaisesta liikenteestä vastoin ryhmien tahtoa. Kokoomus käänsikin takkinsa ilmoittamalla vastustavansa yhdensuuntaista liikennejärjestelyä, ja asettuvansa lautakunnan puolelle. He vetosivat liikenneyhteyksien, ja tätä myötä yrittäjien aseman heikentymiseen: siis niihin samoihin ongelmiin, jotka kaupunginhallitus ratkaisi aiemmalla ehdotuksellaan yhdensuuntaisesta liikenteestä. Onkin vaikea ajatella muuta perusteltua syytä kannan yhtäkkiselle muuttumiselle kuin puolueensa alenevat kannatusluvut ja epätoivo. Tuleekin mieleeni, josko kokoomus tarttui vaalien alla populismin hentoon oljenkorteen. Edellistä huonompi vaihtoehto olisi, etteivät kokoomuslaiset ole ymmärtäneet, mitä aiemmin ovat strategiassa sopineet. Kokoomus jaksaa muistuttaa olevansa vastuunkantaja. En pidä vastuullisena ja yhteistyötä edistävänä, että yhdessä laaditut pitkän aikavälin suunnitelmat vedetään vessasta alas silloin, kun asiat eivät menekään oman tahdon mukaan.

Kaupunginhallitus päätyi Ratian ja perussuomalaisten vastustuksesta huolimatta yhdensuuntaistamaan kadun. Hyvä näin, sillä tämä osoittaa, että suuri osa kokoomuslaisista arvostaa valtuuston päätöstä. Tehtyä päätöstä kunnioittakoon myös tekninen lautakunta, jolloin voimme edistää parhaan kykymme mukaan jo päätettyjen asioiden toteutumista.

Teemu Häyrinen