TEEMU HÄYRINEN JOUKKOVOIMAN MIELENOSOITUKSESSA

Julkaistu 12.12.2015 - 1675 päivää sitten

Joukkovoima järjesti Lahdessa (12.12.) hallituksen kurjistamispolitiikkaa vastustavan mielenosoituksen. Olen otettu, että minut pyydettiin tilaisuuteen puhumaan. 

Lahden mielenosoituksessa pitämäni puhe

”Arvoisat kuulijat,

Juha Sipilän hallituksen strateginen hallitusohjelma alkaa seuraavin sanoin: ”Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä. Yhteiskunnassamme vallitsee luottamus. Suomessa on eettisesti kestävä tasapaino yksilön velvoitteiden ja yhteiskunnan vastuiden välillä. Meillä on vahva yhteenkuuluvuuden tunne. Monen sukupolven Suomessa jokaisesta pidetään huolta ja autetaan ajoissa. Luotamme toisiimme. Kunnioitamme toisiamme. Sovimme asioista. Pärjäämme vähemmällä sääntelyllä.”

Suomea on johtanut kolme edellistä hallituskautta joko kokoomus tai keskusta. Samat tahot, jotka kertovat hallitusohjelmassaan, etteivät he ole onnistuneet uudistamaan sosiaaliturvaa ja työmarkkinoita, vaikka työnteon, yrittämisen ja elinkeinorakenteen muutokset olisivat sitä edellyttäneet. Samat tahot, jotka vaalien alla syyttivät muita puolueita saamattomuudesta ja Suomen ahdingosta. Samat tahot, jotka vaalien alla julistivat kovaan ääneen, ettei aikaa vatuloinnille enää ole. Hallitus on paljastanut tapansa tehdä politiikkaa. Yrittämisen puutteesta heitä ei voi syyttää. Kuten hallituspuolueen kansanedustaja taannoin totesi: ”hallitusneuvotteluissa esitettiin useita kymmeniä asioita muutettavaksi”. Hallituksen tapa tuoda ratkaisunsa esille on ala-arvoinen. Olemme huomanneet heidän antavan valmistelemattomia lakiesityksiä julkisuuteen, joihin media tarttuu ja joista media meitä kansalaisia tiedottaa. Näyttäytyy siltä, että hallitus punnitsee lakiesityksiensä toteutuskelpoisuuden huutoäänestyksen pohjalta. Minä ymmärrän kansanäänestyksen eri tavoin! Kerta toisensa jälkeen hallitus on perunut esityksensä niiden saaman laajan ja ankaran kritiikin takia. Nykyinen hallitus on se, joka tässä vatuloi, kuluttaen sitä kallisarvoista etsikkoaikaa, jota Suomella ei enää ole.

Olen palkansaaja. Olen tehnyt urani ruumiillisen työn parissa. Kuulunut aina ammattiliittoon. Pitänyt aina heikompien puolta työnantajien sanelua vastaan. Siksi minun onkin duunarina – yhtenä teistä – luonnollista ottaa kantaa niihin palkansaajaa kohtaaviin ja kurittaviin leikkauksiin, joita hallitus esittää tehtäväksi. On irvokasta, että Suomen ongelmien maksumiehiksi ja naisiksi halutaan laittaa heidät, joilla on jo kaikista vähiten. Köyhät, sairaat ja vammaiset, työttömät, eläkeläiset ja suuri osa palkansaajista. Sanovat, että yhteiskuntasopimuksessa kaikki osallistuvat. Yhteiskuntamme varakkaimpien osallistuminen loistaa kuitenkin poissaolollaan. Kohta joku muistaa mainita, että varakkaimmat maksavat solidaarisuusveroa. Se on lähinnä vitsi siinä mittakaavassa, jossa yhteiskuntamme kaikkein varakkaimmat pystyisivät ja heidän pitäisi osallistua. Rikkaiden ja kaikkein varakkaimpien verojen välttelyyn tulee puuttua. EU- komission mukaan Suomen harmaassa taloudessa pyörii vuosittain 14% koko taloudesta. Harmaan talouden saaminen verotuksen piiriin antaisi Suomelle vaihtoehtoja: koota entisin veroprosentein yli 10 miljardia euroa enemmän verotuloja vuosittain, tai tyytyä entisten verotulojen määrään, mutta laskea kokonaisveroastetta usealla yksiköllä. Puhutaan samasta määrästä, joka vastaa kestävyysvajetta. Harmaan talouden kitkeminen on haastavaa suuressa mittakaavassa. Vähintäänkin tulee tarttua yrityksien veronkiertoon. Veronmaksuhalukkuutta Suomeen kuvaa hyvin se, että yhdeksän suurinta pörssiyhtiötä maksoivat Suomeen vuoden 2011 yhteenlasketusta 8,3 miljardin euron tuloksestaan yhteensä vain 5,4 prosenttia veroja. Hävettävän asiasta tekee se, että mukana on valtionyhtiöitä. Nämä samat tahot, jotka eivät halua olla verovaroin rakentamassa parempaa Suomea meille kaikille, ovat sanelemassa hallituksen suulla, mistä palkansaajien tulee luopua.

Yhteiskuntasopimus ei saa olla yksipuolista sanelua. Sen onnistumiseksi kaikkien tulee tehdä osansa. Veronkiertoon tulee puuttua kovalla kädellä ennen kuin mietitään, mitä palkansaajat voivat talouden eteen tehdä. Hallituksella tämä asia ei ole kärkihankkeena – päinvastoin. Hallitus esitti leikattavaksi harmaan talouden kitkemiseen osoitettua määrärahaa. He esittivät hallintarekisterin käyttöönottoa – samaisen rekisterin, joka olisi entisestään helpottanut suomalaisten omistusten piilottamisen verottajan ulottumattomiin. Eikä sovi unohtaa katumuslakia, joka armahtaisi ne, jotka ovat jo ehtineet piilottaa omistuksensa verottajalta. Tämä kertoo kovaa kieltä hallituksen halusta katkaista palkansaajan selkäranka ja tulevaisuudenusko lopullisesti.

Hallituksen tulee keskittyä vähempiosaisten auttamiseen. Meillä on liikaa nuoria, joiden tulevaisuus näyttää mustalta. Kurjistuvassa tilanteessa päihteet ja toimettomuus rapauttavat sen väestöpohjan, jonka varaan me luotamme. Hallituksen tulee muuttaa sosiaalipolitiikkaansa oikeudenmukaisemmaksi. Hallituksen tulee kohdentaa voimavarojaan ennen kaikkea ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön, ja pyrkiä toimillaan muuttamaan kansalaisten asenteita heitä kohtaan, jotka vaikeuksien kanssa joutuvat elämään. On yhteiskunnan etu, että näkisimme päihdeongelmaiset apua tarvitsevina ja sairaina, emme rikollisina. Vain tätä kautta meidän on mahdollisuus nostaa apua tarvitsevat pois sieltä, minne he eivät kuulu.

Juha Sipilän hallituksen strategisen hallitusohjelman tilannekuva sanoo seuraavaa: ”Suomi on näivettymisen kierteessä monista vahvuuksistaan huolimatta. Työttömyys on korkealla. Talouden kasvu on hiipunut. Kilpailukykymme on rapautunut. Vienti ei vedä. Sosiaaliturvaa ja työmarkkinoita ei ole pystytty uudistamaan, vaikka työnteon, yrittämisen ja elinkeinorakenteen muutokset olisivat sitä edellyttäneet.” On vaikea ajatella, että näillä tahoilla, jotka omien sanojensa mukaan, ja omilla valtakausillaan, ovat ajaneet Suomen ahdinkoon omalla osaamattomuudellaan, että heillä olisi nyt esittää sellaisia ratkaisuja, joilla reilun vuosikymmenen aikana tehdyt virheet voitaisiin korjata. Tämä hallitus jää Suomen historiaan huonoimpana hallituksena koskaan.

Olen Teemu Häyrinen, oppositiopuolue Vihreiden jäsen. Kiitos!”

Teemu Häyrinen