KALASTUS MAKSUTTOMAKSI ELÄKELÄISILLE?

Julkaistu 01.10.2014 - 2112 päivää sitten

Samat säännöt kaikille

Suomessa valmistellaan uutta kalastuslakia, joka asettaisi kalastajat samalle viivalle. Valtiovarainministeri Rinne kuitenkin ehdottaa, että yli 65-vuotiaiden kalastus jätetään maksuttomaksi. Hän perustelee maksuttomuutta eläkeläisten vähävaraisuudella. Ajatus on jalo, mutta haluan tuoda esille perusteltuja näkökulmia, miksi näin ei pidä toimia.

Suomessa ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan ilman hyväksyttävää syytä. Jos maksuvapautusta perustellaan vähävaraisuudella, silloin sen tulee koskea myös työttömiä ja opiskelijoita. Kalastusmaksuja kerätään, jotta niillä voidaan ylläpitää kestäviä kalakantoja sekä vesistöjemme parempaa tilaa. Jos eläkeläiset vapautettaisiin maksuista, osa saatavista tuloista jäisi saamatta, jolloin pienempi joukko kalastajia joutuisi maksamaan harrastuksestaan tai ruokahuollostaan suuremman osan. Suomessa vallitseva jokamiehenoikeus mahdollistaa nykyisellään maksuttoman kalastuksen mato- ja pohjaongintana. Nämä ovat tehokkaita kalastusmuotoja, joilla pystyy kattamaan ympärivuotisen kalastuksen ilman venettä. Eläkeläisellä, jolla on varaa ylläpitää venettä, hänellä pitää olla varaa maksaa vuosittainen, 35 euron arvoinen, kalastusmaksu.

Jos asiaa ajatellaan käytännön tasolla, niin väitän, että varttuneemmalla väellä on ajallisesti enemmän mahdollisuuksia panostaa kalastukseen kuin työllisillä. Vuosikausia kalastusta harrastaneena he todennäköisesti tuntevat oman alueensa kalavedet nuorempia paremmin, jolloin saalisvarmuus kasvaa entisestään. Ei siis ole perusteltua ajatella, että vanhempien ihmisten pyydyksiin jäisi yhtään sen vähemmän kalaa kuin muillekaan. Lähtökohtana kalastuslakia muutettaessa tuleekin olla kestävät kalakannat, jotka turvataan vain säännöstelyn avulla. Lakeja muutettaessa tulee perustelujen löytyä faktoista – ei tunneasioista.

Suomessa on vasta viime vuosina herätty kalatalouden rahallisiin mahdollisuuksiin, vaikkakaan uusi ympäristöministerimme ei liene sisäistänyt asiaa. Lupamaksut palauttavat kalakantoja, rajoittaen samalla liikakalastusta. Liikakalastuksesta ei hyödy kukaan: ei vesistöt, kalakannat eikä kalastajat. Allekirjoittanut on 15 vuotta aktiivisesti kalastanut henkilö, joka toimii kestävien kalakantojen sekä puhtaiden vesistöjen puolesta. Maksan mieluusti lupamaksut saamastani saaliista. Lupamaksu palautuu maksajalleen jo parin petokalan jälkeen, ei siis ole kyse isosta rahallisesta panostuksesta.

Tämän mielipiteen tarkoitus ei ole sortaa varttuneempaa väkeä, vaan vaatia tasapuolista kohtelua kaikille kalastuslain piiriin kuuluville kansalaisille.

Teemu Häyrinen