KULUTUSVEROTUKSESTA ELÄMÄNTAPAVEROTUKSEEN

Julkaistu 11.05.2013 - 2620 päivää sitten

Haittaverotuksella kansanterveys paremmaksi?

Kulutusveroilla pyritään ohjaamaan kuluttajien ostopäätöksiä ja vähentämään haitallista käyttäytymistä. Nykyiset kulutus– ja valmisteverot tulee määritellä uudestaan ja ohjata niin, että terveydelle haitalliset tuotteet verotettaisiin nykyistä ankarammin. Vastaavasti terveyttä edistävät tuotteet saatettaisiin matalamman verotuksen piiriin. Veromuutoksien tulee olla niin tuntuvia, että se saa kuluttajan todella miettimään ostopäätöstään. On perusteltua ajatella, että kuluttaja maksaa yhteiskunnalle elintapojensa seurauksena tuomastaan haitasta.

On vaikeaa ymmärtää oireiden hoitamista perimmäisen syyn sijaan

Vuonna 2011 terveydenhuoltomenomme olivat 17,1 miljardia euroa, määrän vastatessa kolmannesta valtion budjetista, erikoisairaanhoidon kustannusten ollessa jatkuvassa nousussa. Kustannustaso halutaan kuriin uudistamalla sosiaali- ja terveyspalvelumme. Ymmärrän uudistuksen tavoitteet, mutta edellistäkin tärkeämpää olisi puuttua kansansairauksiemme syntyyn eikä niiden hoitamiseen. Sairaanhoitopiirien hallintojen päällekkäisyyksien purkamisella ja toiminnan tehostamisella, jolla ikävän usein tarkoitetaan palvelutasosta leikkaamista, laastaroidaan, ei ennaltaehkäistä.

Me voimme vaikuttaa siihen, että suomalaiset saavat syödäkseen laadukasta ja terveellistä ruokaa.

Teemu Häyrinen