LIIKUNTAPUISTOJA LAHTEEN

Julkaistu 28.12.2012 - 2754 päivää sitten

Kaupungin puistot palvelemaan liikuntaharrastusta

Lahden sosiaali- ja terveysmenot ovat kasvussa. Näen tarpeelliseksi ja oikea-aikaiseksi ehdottamani, terveyttä edistävän sekä sosiaali- ja terveysmenoja karsivan työn lisäämisen kaupungin toimesta.

Parhaat tulokset saadaan porkkanalla, ei kepillä. Porkkanalla tarkoitan kaupungin tarjoamaa, asukkaille maksutonta mahdollisuutta oman fyysisen kunnon parantamiseen ja ylläpitoon. Tätä myötä sosiaalisen kanssaolon lisääntymiseen ja yksinäisyyden ehkäisemiseen kaikissa ikäryhmissä. Ehdotan kaupungin puistojen osittaista muuttamista liikunnalliseen tarkoitukseen. Saisimme nauttia puistojen käyttöasteen noususta lumettomana aikana. Liikuntamahdollisuus kaupungin tarjoamana julkisella paikalla toimisi myös käyntikorttina. Ideana olisi saada liikuntapaikat mahdollisimman laajan yleisön silmien alle, kuin että ne olisivat syrjässä pururatojen uumenissa. Kaupungilla on isoja, hyvin hoidettuja puistoja ja nurmialueita. Varsinkin arkipäivinä alueet ovat harmittavan tyhjinä. Nykyisellään siellä täällä voi nähdä koiranulkoiluttajan tai penkillä oloaan korjaavan ulkoilijan.

Kouvolan kaupunki on pyrkinyt toteuttamaan samaa ideaa, vaikkakin hiukan eri tavalla kuin itse näen tarpeelliseksi. Toiminnallisen lihaskuntoilun harrastajana näkisin Lahden kaupungin puistoihin parempana vaihtoehtona kehon omaa painoa hyödyntäviä liikuntasuorituspaikkoja, kuin että liikkeet olisi sidottu laitteiden liikeratoihin. Näen tässä ratkaisussa useita plussia. Ensinnäkin telineiden ollessa metallia, ne olisivat hyvin pitkäikäiset ja ilkivaltaa suhteellisen hyvin kestäviä. Lisäksi rakenteet ovat todella yksinkertaisia ja siksikin suhteellisen edullisia valmistaa, asentaa ja huoltaa. Lisäksi ei tarvitsisi huolehtia puistolle kuuluvasta irtaimesta, kuten Kouvolan tapauksessa levypainoista. Yksinkertaisimmillaan nurmialueella olisi hiekoitettu ympyrä, jonka sisään välineet olisi sijoitettu. Hiekka alustana on edullista, mutta sekoittuessaan ilmaan rasittaa ikävä kyllä hengityselimiä.

Toiminnalliseen lihaskunnon harjoittamiseen kuuluu mm. leuanvetotankoja, nojapuita, puolapuut, punnerrustelineet, sekä portaita hyppyjä ja porrasjuoksua varten. Telineitä, välineitä ja liikkeitä suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon kaupunkilaisten ikärakenne ja pyrkiä löytämään myös vanhempien asukkaiden kunnolle sopivia liikeratoja, jotta puistojen käyttäjä- ja ikärakenne pysyisi laajana. Tällainen mahdollisuus itsestään huolehtimiseen lisää kokeilun kautta asukkaiden intoa itsensä haastamiseen fyysisesti ja henkisesti. Tekemisen kautta huomaa hyvät seuraukset keholleen ja mielialaansa. Sitä kautta alkaa kiinnostamaan ravinto-oppi ja muut terveyttä edistävät elämäntavat. Taivas on rajana, pienellä panostuksella.

Teemu Häyrinen