MEIN KAMPF – TAISTELUNI

Julkaistu 17.04.2015 - 1914 päivää sitten

Me nuoret maksamme isiemme synneistä

Seuraavassa tekstissä avaan sydämeni: kerron niistä asioista ja ajatuksista, toiveista sekä peloista, joita olen kohdannut, ja joista olen hyvin harvalle kertonut. Mikä saa minut toimimaan kuten olen toiminut – mikä tekee minusta minut? Peilaan tekstissä yksityiselämäni suhdetta politiikkaan.

Useimmilla meillä on arjessa asioita, jotka tuovat merkitystä elämään: joillekin se on lapset, toiselle lemmikkieläimet ja kolmannelle kamppailuharrastus. Minulle politiikka ja yhdistystoiminta antavat tuota samaista merkitystä elämään.

Politiikkaan mukaan lähteminen on kuin polttomerkin ottaminen iholle. Se leimaa ihmistä jopa ystävien silmissä. Politiikka nähdään likaisena oman tai puolueen edun tavoitteluna, jossa tavallisen ihmisen asema unhdetaan. Leima on nuorempia sukupolvia kohtaan kohtuuton, koska se juontaa vanhojen puolueiden aiemmasta vallankäytöstä – ”maan tavasta”, jolla maata on hallittu kauemmin kuin minun sukupolveni on elänyt. Ikäisilläni ei siis ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa asioihin niin, että kansalaisten suhtauminen politiikkaan olisi erilainen kuin mitä se tänään on. En pidä reiluna, että me nuoremmat maksamme isiemme synneistä hinnan, jota emme ansaitse.

Olen pohtinut merkitystä sanalle poliitikko. Poliitikon asema ja toimenkuva voidaan typistää yhteen sanaan: neuvottelija. On luonnollista, että maailmaa halutaan rakentaa yhtä monella ideologialla kuin on neuvottelijoita. Jokaisella yksilöllä tulee olla tasavertainen oikeus mielipiteeseensä. Neuvottelijat ovat ihmisiä, joita useimmiten yhdistää – tai ainakin pitäisi yhdistää – palava halu muuttaa toimintatapoja yhteiskunnassamme. Monipuoluedemokraattisessa päätöksenteossa muutoksia ei useinkaan voida toteuttaa yksin, vaan ainoaksi tavaksi jää asioista sopiminen. Toisin on diktatuurisissa valtioissa, joissa kaventunut päätäntävalta antaa enemmän mahdollisuuksia muutoksiin, mutta tämä mahdollisuus tuo mukanaan myös suuren vastuun, jota joissakin valtioissa tunnetusti ja valitettavasti käytetään ihmisoikeuksien polkemiseen sen sijaan, että valtaa käytettäisiin yhteiskunnan kokonaisedun parantamiseksi. En kannata yksinvaltaa. En myöskään usko, että parhaat päätökset syntyvät useinkaan kompromissien kautta. Tämä on kuitenkin se reitti, johon olemme demokratiassa sitoutuneet ja jota pitkin on mahdollista päästä eteenpäin askel kerrallaan.

Mitä koulutukseni ja ammattini antaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? Koulutukseltani olen laborantti. Laborantin koulutuspohja nojaa kemian, fysiikan ja ympäristötiedon opiskeluun, joten se antaa hyvän pohjan ymmärtää niitä tapahtumaketjuja, joita luontoympäristössä toimintamme johdosta tapahtuu.

Ammatiltani olen kuitenkin koneasentaja, jonka parissa olen työurani tehnyt. Olen työskennellyt niin mekaanisessa metsä- kuin teknologiateollisuudessa, tehden kunnossapitäjän, metallimiehen, koneasentajan ja asennusvalvojan työtehtäviä. Taustaani vasten minulla on vahva näkemys työntekijöiden heikkenevästä asemasta nykyajan työelämässä, ja näkemyksen kautta syntyy luonnollinen tarve puolustaa työntekijöiden oikeuksia työnantajan sortoa vastaan. En ole koskaan jättänyt vastaamatta vääryyksiin, joita minä tai työtoverini olemme työelämässä kohdanneet.

Ajattelen laaja-alaisesti, enkä näe järkeväksi edistää vain yhden ryhmän asemaa. Ymmärrän yrittäjien välttämättömyyden ja tärkeyden työllistäjinä. Yrittäjien ja työntekijöiden välisissä vastakkainasetteluissa asetan itseni myös yrittäjän asemaan ja tarkastelen työntekijöiden vaatimusten oikeellisuutta tätä kautta; onko työntekijöiden aseman tai palkkauksen parantaminen järkevässä suhteessa siihen, miten se vaikuttaisi minuun yrittäjänä ja työllistäjänä?

Jos en äänestäisi Vihreitä, äänestäisin Vasemmistoliittoa

Seuraava ote Vihreiden periaateohjelmasta kuvastaa hyvin, miksi valitsin kyseisen puoleen: ”Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden. Haluamme pelastaa ympäristön: lajien kirjon, luonnon kauneuden, ilman ja vesien puhtauden. Haluamme pelastaa ihmiset: poistaa kurjuuden, saavuttaa todellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, antaa kaikille vapauden elää omana itsenään. Haluamme pelastaa politiikan: antaa ihmisten päättää itse, lopettaa korruption, sallia mielipiteiden kirjon.”

Vihreiden tavoitteet eivät siis ole vain luonnon puolella, vaan puolue toimii laaja-alaisesti ja aktiivisesti jokaisen suomalaisen aseman parantamiseksi. Vihreät eroaa muista puolueista siinä, että päätöksiä valmisteltaessa me esitämme aina seuraavan kysymyksen: Miten toteutus tulee vaikuttamaan ympäristöön? Kysymys on olennainen, sillä ihmiskunta on täysin riippuvainen luonnon kantokyvystä. Meillä ei ole toista kotia, ei ole suunnitelma b:tä. Tämän tiedostaen, ja sen turvin, jaksan jatkaa taisteluani paremman huomisen puolesta. Haluan kuolinvuoteellani olla tyytyväinen itsessäni siihen, että käytin edes osan ajastani ja vaikutusvallastani paremman maailman puolesta.

Tänään Ylen julkaisemassa kannatusmittauksessa Vihreät on saamassa historiansa suurimman äänipotin. Käytä vaikutusvaltaasi äänestämällä. Usko parempaan huomiseen on elossa!

Teemu Häyrinen