PANOSTUS METSÄAUTOTEIHIN KAUPUNKIEN KUSTANNUKSELLA

Julkaistu 12.11.2015 - 1705 päivää sitten

Hallitus haluaa estää kaupunkien menestyksen

Ari Helminen kirjoittaa Esalaisessaan (8.11.) siitä kuinka vihreät estävät tukkien ajamisen, ja muutenkaan eivät ymmärrä taloutta tai maaseutua. Käsitys on paitsi kärjistetty myös väärä, ja ansaitsee vastauksen.

Suomi muuttaa Etelä-Suomen kasvukeskuksiin. Pelkästään Helsingissä väkimäärä kasvaa kymmenellä tuhannella vuosittain. Tarvitaan asuntoja vastaamaan tarvetta, mutta liikenneinfran puutteet hidastavat asuntorakentamista. Kuntapäättäjien epäluulo ja huolet kohdistuvat ennen kaikkea valtiovallan ja 14 Helsingin seudun kunnan maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevaan sopimukseen. Sopimusta varten Helsingin seudun kunnat ovat yhdessä sopineet tärkeimmistä liikennehankkeista. Hallitus uhkaa vetäytyä jo neuvotellusta sopimuksesta vetoamalla rahapulaan.

Kasvavat kaupungit ovat vuosi vuodelta korostuneemmin vieneet taloudellista kehitystä eteenpäin. Vahvat kaupungit mahdollistavat pärjäämisen globaalissa kilpailussa. Allekirjoittaneet katsovat, että viennin jalostuasteen eli tuotteen arvonlisän kannalta kaupungeissa tehtävä työ on ensiarvoisen tärkeää. Jalostusaste Suomessa on viime vuodet madaltunut. Kansantuote ei nouse, koska vientiteollisuus ei vedä. Kun jalostuaste ei nouse, vientiteollisuus joutuu pärjätäkseen kilpailemaan hinnalla, mikä johtaa myös palkansaajan työehtojen heikentämiseen. Meidän täytyy valita, palaammeko vanhaan matalan jalostusasteen Suomeen vai pystymmekö hyödyntämään hyvin koulutetun työvoimamme ja luomaan samanlaisia uusia arvokkaita tuotteita, jollaisia matkapuhelimet olivat vuosituhannen vaihteessa. Vihreät kannattavat jälkimmäistä.

Uudet arvokkaat tuotteet syntyvät yleensä kaupungeissa. Esimerkkeinä espoolainen peliyhtiö Rovio ja helsinkiläinen Supercell, jolle presidentti myönsi vientipalkinnon. Lahti taas tunnetaan cleantech-alan keskittymästä. Jotta tällaisia yrityksiä voi syntyä, täytyy kaupunkien olla toimivia ja tehokkaita. Silloin ne voivat myös auttaa maaseutua menestymään kulutuskysynnällään ja tuottamalla maaseudun tarvitsemia palveluita. Siksi olemme huolissamme siitä, miten hallitus lyö laimin kaupungit ja niiden kehittämisen. Vihreät eivät myöskään jarruta tukinajoa tai vastusta maaseudun kehittämistä. Vaikka vihreiden kannatus on vankimmillaan kaupungeissa, emme ole vain kaupunkipuolue. Vihreillä on maaseutuohjelma, ja myös paljon aktiiveja läpi koko maan. Haluamme, että myös maaseudulla voi elää ja menestyä.

Suomen ongelma ei ole, että vihreät estäisivät maaseudun menestyksen. Siihen meillä ei ole valtaa, eikä myöskään halua. Mutta menestyvä maaseutu vaatii tuekseen myös menestyvät kaupungit. Suomen ongelma onkin hallitus, joka haluaa estää kaupunkien menestyksen. Olemme toimittajan kanssa samaa mieltä siitä, ettei Suomi nouse päätöksiä tekemättä. Tiedostamme talouden vakavat ongelmat, mutta tarve päätöksille ei ole syy tehdä huonoja päätöksiä.

Otso Kivekäs
Helsingin Vihreät

Teemu Häyrinen
Lahden Vihreät

Teemu Häyrinen