VIHREÄT EIVÄT OLE MENNEISYYTENSÄ VANKEJA

Julkaistu 26.05.2016 - 1509 päivää sitten

Vihreät edustaa koko Suomea

Vihreät on kyselyjen perusteella nyt Suomen neljänneksi suurin puolue. Ylen teettämän mittauksen mukaan puolueen puheenjohtaja Ville Niinistö on suoriutunut parhaiten oppositiojohtajan tehtävistä. Kansalaisten hänelle antama kouluarvosana on parempi kuin yhdenkään hallituspuolueen puheenjohtajan. “Kyllä kansa tietää”, kuulee erään hallituspuolueen puheenjohtajan usein toteavan. Se pitänee paikkansa tässäkin tapauksessa?

Niinistön aikakaudella vihreät ovat suunnanneet sanomaansa heille, jotka eivät saa ääntään kuuluviin, ja joiden elämänlaatua nykyisen hallituksen toiminta kohtuuttomasti heikentää. Vihreät saivat viime eduskuntavaaleissa vaalivoiton, joten puolueen julkinen vaatimus oli päästä hallitukseen. Vihreiden vaihtoehtoinen linja, jossa Suomi uudistetaan ihmisten sekä ympäristön ehdoilla, ei sopinut nykyiselle hallitukselle. Äänestäjien tahto sivuutettiin. Ei siis ole sattumaa, että nuo samaiset arvot kantavat ja vahvistavat puolueemme asemaa edelleen. Hallitus on toiminnallaan näyttänyt kansalle, kuinka se haluaa Suomea “uudistaa”. Väitän, ettei tämä ole se tapa, johon kansa valtakirjansa antoi.

Nykyinen hallitus haikailee menneeseen, jossa teollisuuden kilpailukykyä aiotaan parantaa leikkaamalla ansioita ja heikentämällä työehtoja. Teollisuuden ongelmat johtuvat tuotteiden matalasta jalostusarvosta. Korkean osaamisen maana meidän tulee panostaa koulutukseen sekä perustutkimukseen, ja tätä kautta kehittää teollisuudelle tuotteita, joiden kanssa muut eivät voi kilpailla. Viennin kannattavuutta voidaan nostaa ilman, että kansalaisten elämänlaatu madalletaan tasolle, joka tuo mukanaan vakavia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia niin yksilölle kuin valtiolle.

Sen sijaan, että hallituspuolueiden edustajat kantaisivat vastuunsa äänestäjilleen antamien lupausten pettämisestä, on osa heistä aloittanut oppositiopuolueiden mollaamisen. Ulkoministeri Timo Soinille on tärkeämpää politisoida sitä, kumman vanhemman paikka on kotona tai millaista ruokavaliota kansalainen haluaa noudattaa. Me vihreät puhumme mieluummin koulutuksesta, lasten oikeuksista, nuorten syrjäytymisestä, työllisyydestä ja sosiaaliturvan uudistamisesta.

Vihreät eivät ole vain vähemmistöjen puolue. Esimerkiksi Lahden vihreissä on työttömiä, opiskelijoita, yrittäjiä, virkamiehiä, palkansaajia julkiselta ja yksityiseltä puolelta, sairaita, vammaisia, eläkeläisiä ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia. Jokaisessa enemmistössä on vähemmistöjä ja jokainen vähemmistö kuuluu enemmistöön. Edustamme koko Suomea, ehkä enemmän kuin mikään muu puolue.

Menneenä viikonloppuna vihreät kokoontuivat puoluekokoukseen Lahteen. Maininnan arvoista lienee, ettei poliittisen keskustelun 44:n ensimmäisen puheenvuoron aiheena ollut mahdollisten ennakko-odotusten mukaisesti ympäristö tai luonnonsuojelu. Vihreiden politiikan laajakatseisuus on asia, johon tulisi jokaisen äänestäjän kiinnittää huomiota.

Teemu Häyrinen