YLITYÖKORVAUKSIEN JA VUOROLISIEN LEIKKAAMISESTA

Julkaistu 09.09.2015 - 1769 päivää sitten

Jos työläinen voi huonosti, yritys ja asiakas voi huonosti

Jotta saan tekstini pituuden pysymään mielekkäänä, en ota laaja-alaisesti kantaa hallituksen aikeisiin heikentää työläisten asemaa kilpailukyvyn nimissä, vaan esitän vain yhden näkökulman niihin vaikutuksiin, joita ylityökorvauksien ja vuorolisien leikkaaminen aiheuttaa. Leikkaukset säästävät työnantajaa palkkakustannuksien osalta näennäisesti, mutta kolikolla on myös ruma puolensa.

On varsin hyvin tiedossa, että teollisuutemme kilpailukyvyn ongelmat johtuvat huonosta ja epäpätevästä johtamisesta, ei liian suurista palkoista. Tämä on asia, jota yritysjohtajien on vaikeaa, ellei mahdotonta myöntää. On siis helpompaa rankaista heitä, jotka tuovat leivän yrittäjän ruokapöytään. Uskallan väittää laajassa kuvassa, että teollisuudessa huonon johtamisen takia työtä tehdään toki kiireellä, mutta samaan aikaan heikolla tuottavuudella, joka useissa tapauksissa tarkoittaa toistuvaa ylityön teettämistä. Korvauksien leikkaaminen vaikeuttaa vuoro- ja osa-aikaista työtä tekevien palkkaamista, mutta vieläkin enemmän se madaltaa palkkatyössä jo olevien motivaatiota auttaa yritystä kiireen keskellä.

Otetaan esimerkiksi teollisuutemme valmistamat laitteet ja koneet. Puhutaan alasta, joka on teollisuutemme kulmakiviä. Alasta, jolla itse työskentelen. Asennus-, huolto-, korjaus-, rakennus-, ja kunnossapitotyöt työllistää valtavan määrän ihmisiä. Kyseessä ovat alat, jotka ovat kiinteässä kytköksessä teollisuutemme valmistamiin koneisiin ja laitteisiin. Asentaja tai rakentaja on se, väheksymättä tuotantotyöntekijöiden panosta, joka mahdollistaa kaupankäynnin toteutumisen yrityksien välillä.

Väitän, että ylityökorvauksien leikkaaminen lisää asiakkaan tuotteestaan maksamaa hintaa. Työmaa, joka aiemmin valmistui ylitöiden avulla nopeammin, tehdään jatkossa hitaammin, normaalin mittaisina työpäivinä, ellei työnantaja taivu maksamaan työntekijälle, joko omasta katteestaan tai laskuttamalla asiakkaalta, niitä ylityökorvauksia, joita tämä on saanut aiemmin. Lyhyempi työpäivä hidastaa toimituksia, ja täten tuottavuutta, lisäten samalla muun muassa asiakkaan maksamaa hintaa päivärahojen, kilometrikorvauksien ja majoituskulujen suhteen.

Suomen valtioneuvosto ja yrittäjät: etsikää syyllistä peilistä, älkää meistä. Jos työläinen voi huonosti, yritys ja asiakas voi huonosti.

Teemu Häyrinen